Baran. 15. Ankara.
ikizim birazkaffe.tumblr.com

Bu masada 32 kral 66 cumhurbaşkanı var! ama içlerinden birisi duruşu ile kendini anlatıyor.

image

(Source: ardakofoglu, via salakbiriiste)

Notes
8150
Posted
1 year ago

"CANIM" DİYİMDE DALGAMI GEÇİYORUM CİDDİ MİYİM DİYE ARADA KALSIN

(Source: kucukkenelvisdedemdi, via loslatinos)

Notes
955
Posted
1 year ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter