Baran. 15. Ankara.
ikizim birazkaffe.tumblr.com

Bu masada 32 kral 66 cumhurbaşkanı var! ama içlerinden birisi duruşu ile kendini anlatıyor.

image

(Source: ardakofoglu, via salakbiriiste)

Notes
8131
Posted
12 months ago

"CANIM" DİYİMDE DALGAMI GEÇİYORUM CİDDİ MİYİM DİYE ARADA KALSIN

(Source: kucukkenelvisdedemdi, via issizbiri)

Notes
957
Posted
12 months ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter